Puls biznesu - artykuł mapserver postgis openlayers

G E O S T R A D A

O firmie


Firma powstała w 1997 roku. Właścicielem firmy jest Grzegorz Myrda, mgr inż. informatyk - absolwent Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, (1988-1993).

Firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań GIS, a w szczególności WEB-GIS, w tym także doradztwem, szkoleniami, przetwarzaniem danych GIS i pozostałym usługami związanymi z GIS.

Dysponujemy poświadczeniem bezpieczeństwa nr Z01409 upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".

Produkty najczęściej wykorzystywane we wdrożeniach to głównie produkty OpenSource takie jak Mapserver lub Geoserver (część serwerowa), OpenLayers (GUI, front-end), PostGIS jako źródło danych, a także Tilecache (optymalizacja dostępu do obszernych danych), serwery WMS (korzystanie z zewnętrznych źródeł danych), Quantum GIS lub uDIG (edycja danych przestrzennych), FWTools (przetwarzanie danych GIS). W pewnym zakresie także doświadczenia z MapGuide, Mapbender. Spośród produktów komercyjnych używane są ISDP oraz produkty ESRI.

Grzegorz Myrda – kariera zawodowa:

Posiada szerokie doświadczenie w technologiach IT, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemów informacji o terenie. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach związanych z geomatyką, agregacją danych, zarządzaniem danymi, wizualizacją, analizami danych przestrzennych.

Współpracuje między innymi z Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych (ISPIK S.A.) w Gliwicach.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Systemów Informacji Geograficznej Politechniki Śląskiej w zakresie:

- Aplikacje GIS

- Mobile GIS i GPS

- Web GIS - standardy, interoperacyjność

- GIS w ratownictwie i bezpieczeństwie publicznym


Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.


Członek zespołu Wolnego Oprogramowania WOGIS w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK), powołanego w celu wdrażania w Polsce infrastruktury danych przestrzennych zgodnie z wytycznymi dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE.


Autor polskiej wersji oprogramowanie Christine-GIS i jego dystrybutor w Polsce.


Autor i współautor licznych publikacji w specjalistycznych magazynach, wystąpień na konferencjach i książek poświęconych GIS:

- Grzegorz Myrda, 1997, „GIS czyli mapa w komputerze”, wydawnictwo Helion, Gliwice

- Grzegorz Myrda, Leszek Litwin, 2005, „Systemy Informacji Geograficznej – zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT”, wydawnictwo Helion, Gliwice

Najważniejsze projekty, w jakie był zaangażowany to:

- udział w projekcie i impementacji prototypu rozwiązania technologicznego stanowiącego część projektu Krajowego Systemu Katastralnego (KSK) dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 1999

- Projekt i implementacja Centrum Informacji o Przestrzeni (CloP) dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Centrum budowano z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii informacji przestrzennej, 2000

- stworzenie internetowego planu miasta opartego o rozwiązania GIS, dla Urzędu Miasta w Bytomiu, 2000

- udział w pracach nad projektem realizowanym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: „Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) dla województwa Śląskiego”, 2002

- projekt i wdrożenie systemu wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy 29 Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego a Centrum Kryzysowym wojewody śląskiego, 2003

- stworzenie internetowego planu miasta dla Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach, 2003  (Mapa on-line)

- udział w projekcie i budowie systemu zarządzania informacjami regionalnymi - projekt "Przystanek Euroregion Beskidy" - Techmex S.A., 2005

- projekt prezentacji inwentaryzacji pomiarów GPS dla celów IACS w technologii WEB-GIS dla Horyzont-KPG Kraków, 2005

- zaprojektowanie i wykonanie TPN-GIS-CD, aplikacji GIS obsługującej dane przestrzenne posiadane przez Tatrzański Park Narodowy, 2006

- mapa Przyrodniczo Cennych Obszarów Lasów na obszarze Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi zrealizowana w technologii WEB-GIS, dla Birdlife Finland, 2007  (Mapa on-line)

- prowadzenie zajęć w ramach warsztatów GIS w Parkach Narodowych, Zakopane, 2007

- projekt i wdrożenie serwera danych przestrzennych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2007  (Mapa on-line)

- zaprojektowanie i wykonanie części mapowej w projekcie Wrota Świętokrzyskie, dla Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego, 2008  (Mapa on-line)

- zaprojektowanie i wykonanie mapy Ostoi Ptaków w Polsce w technologii WEB-GIS, dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 2008  (Mapa on-line)

- zaprojektowanie i wykonanie mapy turystycznej zrealizowanej w technologii WEB-GIS dla Fundacji Górna Prosna, 2008  

- zaprojektowanie i wykonanie prezentacji typu GIS dotyczącej obszarów tzw. martwego drewna w Polsce w technologii WEB-GIS, dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 2008  

- zaprojektowanie i wykonanie systemu GIS do obsługi obszarów IBA, OTOP, 2009

- poszerzenie projektu mapy Przyrodniczo Cennych Obszarów Lasów obszar Bułgarii i Rumunii, dla Birdlife Finland, 2009  Wyróżnienie magazynu NetForumWięcej informacji: biuro @ geostrada . pl